Stratejik Liderlik
Şener Mengene

Şener Mengene

E Haber Genel Koordinatörü/İstanbul Temsilcisi & Strateji Enstitüsü Genel Müdürü senermengene@ehaber.web.tr

Stratejik Liderlik

18 Nisan 2017 - 19:29

Strateji ve Liderlik gibi çok önemli iki anahtar kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan ve sinerji ile ifade edilen stratejik liderlik kavramı; farklı bakış ve öngörü sahibi liderin doğru zamanda, doğru ekip ile üstün cesaretle kimsenin yapamadığını yaparak, doğru hamle ile hedefe ulaşmasıdır. Strateji; en genel tabiri ile, “belirlenen hedeflere ulaşmak için tutulan yol… bir diğer anlamda ise; orduların, savaş esnasında savaşın, zaferle sonuçlandırılması için önceden belirlenen hareketleri, operasyonları ve savaşı yönetme sanatıdır.” Kelimenin temeline bakarsak; Yunanca “stratos” (ordu) ve “ago” (yön vermek) kelimelerinin birleşmesinden gelir…

bazı kaynaklara göre de Latince “stratum” (yol, çizgi) kelimesinden geldiğini görürüz. O halde stratejinin bir savaş sanatı olduğunu söylemek yanlış olmaz… Nitekim tarihte de pek çok zaferle sonuçlanmış şavaşın, liderleri tarafından doğru bir strateji belirlenip hareket edilerek kazanıldığı görülmüştür…

Zamanla askeri stratejinin yanısıra ticari, siyasi, diplomasi gibi yeni ve farklı alanlarında da kullanılmaya başlanmıştır. Doğru belirlenip uygulandığında büyük başarılarla sonuçlanan stratejinin, iş hayatında da kullanılması kaçınılmaz bir sonuç olmuştur… İşletmelerin yegâne amacının , rekabet ortamında ayakta kalmayı sağlamak olduğunu düşünürsek, aslında savaşmaktan pek farkı olmadığını da görürüz… Stratejik davranışların iş hayatına girmesi ile birlikte stratejiyi oluşturacak liderlik kavramı da konuşulmaya başlanmıştır. Özellikle stratejik lider kavramı oluşmuştur.. Buna göre: Stratejik lider; işletmenin değişim zamanlarını öngören, belirleyen ve yöneten kişidir, diyebiliriz…

Bu tanımdan yola çıkarak stratejik liderliğin, işletmenin içinde bulunduğu duruma göre iç ve dış çevreyi doğru analiz ederek en uygun stratejileri cesurca oluşturmak, doğru zamanda bunları uygulamak, değerlendirmek ve içinde bulunulan ortama uygun liderlik davranışında bulunmaktır, diye tanımlandırırız…

Stratejik Liderliğin özelliklerini kısaca söylemek gerekirse; - vizyon oluşturabilme - belirsizliklere karşı hazırlıklı olma, baş edebilme - durum analizi yapma - cesur kararlar alabilme - esnek olabilme - öngörüye sahip olabilme - değişen şartlara cevap verebilme - karar alma, uygulatma - değişime geçişi kolay sağlayabilme buna uygun kurum kültürü benimsetme, takım ruhu oluşturma… gibi özelliklerdir. Bu özelliklerle Stratejik Liderlik, tam anlamıyla doğru yer, doğru yöntem, doğru ekip, doğru lider, doğru zaman ve doğru hamle ile uygulandığında sonuç kesinlikle “zafer” olacaktır!..

YORUMLAR

  • 1 Yorum
  • Halil Ekmekci
    1 yıl önce
    Fevkalade güzel bir yazı olmuş kıymetli başkanım. Emeğinize ve yüreğinize sağlık...

Son Yazılar